Aditya Hridaya Stotra | आदित्य हृदय स्तोत्रम् (Sanskrit / Hindi / English)

aditya hridaya stotra

Aditya Hridaya Stotra hindi mai, Sanskrit mai aur English me diya gaya hai. Aditya Hridaya Stotra Lyrics Aditya Hrudayam Stotram Lyrics | आदित्य हृदयम स्तोत्रम लिरिक्स (Sanskrit) ॥ श्रीवाल्मीकीये रामायणे युद्धकाण्डे, अगस्त्य-प्रोक्तमादित्यहृदय-स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥ Aditya Hrudayam Stotram Sampoornam ॥ Aditya Hridaya Stotra in Hindi | आदित्य हृदय स्तोत्र हिन्दी में आदित्य हृदय स्तोत्र के लिरिक्स … Read more